آخرین مطالب

 • خرید سگ ژرمن
  نام صاحب حیوان :مرتضیحداکثر هزینه: 1000000مجموعه نژاد : سگ نگهباننژاد : ژرمنتوضیحات : ترجیحا توله 2ماههwww.saeirad@gmail.comآدرس : اذربایجان
 • خرید سگ نگهبان سرابی
  نام صاحب حیوان :غلو بازماندهحداکثر هزینه: 100000تومانمجموعه نژاد : سگ نگهباننژاد : سرابیتوضیحات : خوب باشهjavadshahabi@gmile.comآدرس : رفسنجان
 • خرید سگ نگهبان
  نام صاحب حیوان :صادقحداکثر هزینه: 500000مجموعه نژاد : سگ نگهباننژادسایر نژادتوضیحات  florist88boy.st@gmail.com آدرس : استان س و ب
 • خرید سگ تریر
  نام صاحب حیوان :احمدحداکثر هزینه: 300000مجموعه نژاد : خانگینژاد : تریرسایر نژاد : مادهتوضیحاتsarlakt@yahoo.comآدرس : تهران
 • فروش سگ نگهبان نر
  نام صاحب حیوان :احمدنام حیوان : روتیجنسیت : نرمجموعه نژاد : سگ نگهباننژاد سایر نژاد : المانیسن : یکسالوضعیت شناسنامه : داردوضعیت واکسیناسیون : انجام شدهعلت فروش : جاندارمحداقل قیمت : یک میلیون وششصدآدرس : همدانایمیل : www.Mohamadahmad0693@gamil.comتوضیحات : فروش فوری.فوق العاده زیباوباهوش
 • فروش سگ نگهبان هاسکی
  نام صاحب حیوان :حمیدرضا جلیل زادهنام حیوان : جک وجسیجنسیت : نرومادهمجموعه نژاد : سگ نگهباننژاد : هاسکیسایر نژاد : اموزش درحدنشستن دست دادن تااجازه نداشته باشند غذا نمیخورندسن : سه ماه ونیموضعیت شناسنامه : دارندوضعیت واکسیناسیون : واکسیناسیون شدندعلت فروش : مسافرتحداقل قیمت : توافقیآدرس : شهرریhamidreza.jalilzade@yahoo.comتوضیحات : رنگ…
 • فروش سگ نگهبان
  نام صاحب حیوان :ahmadنام حیوان : rotyجنسیت : نرمجموعه نژاد : سگ نگهباننژاد : روتوایلرژسایر نژاد : المانیسن : یکسالهوضعیت شناسنامه : داردوضعیت واکسیناسیون : انجام شدهعلت فروش : جاندارمحداقل قیمت : ۱۵۰۰تومنآدرس : همدانwww.mohamadahmadi0693@gamil.comتوضیحات : باهوش وزیبا.فروش فوری.فوری
 • فروش سگ خانگی6 ماه
  نام صاحب حیوان :امین اکبریاننام حیوان : بهمنجنسیت : نرمجموعه نژاد : خانگینژاد سایر نژاد : میکس داشهوند اشپیتزسن : 6 ماهوضعیت شناسنامه : داردوضعیت واکسیناسیون : کاملعلت فروش : مسافرتحداقل قیمت : 500000آدرس : مجیدیه شمالی - شمس آباد amin_akbarian101@yahoo.com:ایمیلتوضیحات 
 • فروش سگ خانگی 18 ماه
  نام صاحب حیوان :امير tediجنسیت : sky terrierمجموعه نژاد : خانگینژاد : سایر نژاد : سن : 18 ماهوضعیت شناسنامه : شناسنامه دارد وضعیت واکسیناسیون : كامل زدهعلت فروش : مهاجرتحداقل قیمت : 500000تلفن همراه :-آدرس : كرجایمیل : khorshid263@yahoo.comتوضیحات : سالم.واكسناشو زده.ماده    
 • فروش سگ خانگی
  نام صاحب حیوان :امیر تدیجنسیت : مادهمجموعه نژاد : خانگینژاد : سایر نژاد : سن : 18 ماهوضعیت شناسنامه : داردوضعیت واکسیناسیون : کاملعلت فروش : مهاجرتحداقل قیمت : 500000تلفن همراه : -آدرس : کرجایمیل : khorshi263@yahoo.com