آخرین مطالب

 • فروش میکس 3 ماهه به علت کمبود جا
  نام و نام خانوادگی : بابک نام حیوان : سگ جنسیت: ماده نژاد : میکس سن : 3ماه شماره شناسنامه : دارد وضعیت واکسیناسیون : دارد علت فروش: نداشتن جا حداقل قیمت: 500000
  ادامه مطلب...
 • فروش میکس 3 ماهه
  نام و نام خانوادگی : بابک نام حیوان : سگ جنسیت: ماده نژاد : میکس سن : 3ماه شماره شناسنامه : دارد وضعیت واکسیناسیون : دارد علت فروش: نداشتن جا حداقل قیمت: 500000
  ادامه مطلب...
 • فروش پامرانین 4 ماهه
  نام و نام خانوادگی : مهرنوش غلامی نام حیوان : ایوا جنسیت: ماده نژاد : پامرانین سن : 4ماه شماره شناسنامه : دارد وضعیت واکسیناسیون : دارد علت فروش: کمبود جا حداقل قیمت: 950000
  ادامه مطلب...
 • فروش شیتزو تریر به علت کمبود جا
  نام و نام خانوادگی : علی نام حیوان : خفو جنسیت: نر نژاد : شیتزو تریر سن : 3 ماه شماره شناسنامه : دارد وضعیت واکسیناسیون : دارد علت فروش: نداشتن جا حداقل قیمت: 400 هزار تومان
  ادامه مطلب...
 • فروش اشپیتز 4 ماهه به علت مهاجرت
  نام و نام خانوادگی : کتی عزیزی نام حیوان : لوسی جنسیت: ماده نژاد : اشپیتز سن : ۴ ماهه شماره شناسنامه : دارد وضعیت واکسیناسیون : کامل علت فروش: مهاجرت حداقل قیمت: ۱،۰۰۰،۰۰۰ لوازم و باکس
  ادامه مطلب...
 • فروش پیکنز به قیمت توافقی
  ! نام و نام خانوادگی : شايان نام حیوان : رادو جنسیت: نر نژاد : پكينز سن : ١ سالو ٢ ماه شماره شناسنامه : دارد وضعیت واکسیناسیون : ديروز كاملاً انجام شده علت فروش: مهاجرت حداقل قیمت: ٦٠٠٠٠٠
  ادامه مطلب...
 • فروش تریر نر 7 ماهه
  نام و نام خانوادگی : کوروش نام حیوان : نوروزی جنسیت: نر نژاد : تریر سن : 7 ماه شماره شناسنامه : دارد وضعیت واکسیناسیون : خورده علت فروش: ی سگ بهتر بگیرم حداقل قیمت: 400000
  ادامه مطلب...
 • فروش ژرمن شناسنامه دار
  نام و نام خانوادگی : saeb نام حیوان : jo جنسیت: nar نژاد : german سن : 1 شماره شناسنامه : kamel وضعیت واکسیناسیون : kamel علت فروش: negahdari حداقل قیمت: 25000
  ادامه مطلب...
 • فروش سگ نگهبان
  نام و نام خانوادگی : محمد نام حیوان : سگ نگهبان جنسیت: نر نژاد : میکس سن : 1 شماره شناسنامه : وضعیت واکسیناسیون : انجام شده علت فروش: نداشتن مکان حداقل قیمت: 500000
  ادامه مطلب...
 • فروش دوبرمن 1 ساله
  نام و نام خانوادگی : بهنام نام حیوان : باکی جنسیت: نر نژاد : دوبرمن سن : 1سال شماره شناسنامه : دارد وضعیت واکسیناسیون : دارد علت فروش: کمبود فضا حداقل قیمت: 3000000تومان
  ادامه مطلب...